Sistem Pakar

Anda pernah mendengar tentang MYCIN sebuah aplikasi komputer yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit seseorang, aplikasi yang dibuat pada tahun 70-an tersebut mengapdosi pengetahuan para ahli ke aplikasi komputer, agar aplikasi komputer tersebut...